NEWS最新消息

2020/01/24 傳神文化事業祝大家鼠年春節快樂! 

年終歲末,衷心感謝

各位好朋友對傳神

愛和奉獻支持,讓

們得以續燃傳神

傳愛
直到地極!


 

                                        傳神全體同工 敬賀